BLESSUREPREVENTIE

PRAKTIJK VOOR SPORTVERZORGING, MASSAGE EN BLESSUREPREVENTIE

Blessurepreventie is het totaal aan maatregelen, die je kunt nemen, om schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen. Doormiddel van functietesten wordt beoordeeld welk onderdeel van het bewegingsapparaat om een preventieve maatregel vraagt. Preventieve maatregelen die onder meer geadviseerd worden zijn; het geven van sportmassage, tapen en/of bandageren en/of kinesiotaping ter ondersteuning van de banden rondom een gewricht en het geven van herstelbevorderende maatregelen / oefeningen. Is er sprake van een blessure dan behandelt Remco deze op professionele wijze zodat men spoedig en op verantwoorde wijze de (sport)uitoefening kan hervatten.